test1.jpg

OFFICE FURNITURE

 

About Elegant.co.th

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมามากว่า20ปีบริษัท รุ่งโรจน์วัฒนาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ภายใต้แบรนด์"อีลีแกนท์" (Elegant) เราขายและส่งสินค้าออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อาทิเช่น กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย เป็นต้น โดยสินค้า 3 กลุ่มหลักของเรา ได้แก่เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล และเก้าอี้หลากหลายรูปแบบ

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

press to zoom
Untitled-2.jpg
Untitled-2.jpg

press to zoom
Untitled-3.jpg
Untitled-3.jpg

press to zoom
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

press to zoom
 

Our Products

 
Untitled-4.jpg

STEEL OFFICE FURNITURE

Untitled-5.jpg

WOOD FURNITURE

img219resize.jpg

CHAIR

Contact Us

Interested in placing an order? Give us a call today.

Thanks for submitting!